Cerkiew w Tylawie dawniej była cerkwią grekokatolicką, a następnie prawosławną, która była użytkowana po II wojnie światowej przez Kościół rzymskokatolicki. Cerkiew w Tylawie została wzniesiona w 1787 r. Po schizmie tylawskiej przeszła na własność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP, przejęty po 1945 r. Jest to druga cerkiew na tym miejscu – pierwsza początkowo prawosławna, następnie unicka, istniała od 1508.

Cerkiew w Tylawie jest cerkwią łemkowską typu zachodniego, orientowana, trójdzielna. We wnętrzu zachował się wykonany w 1908 r. ikonostas. W przedsionku zachował się fresk „Chrzest Rusi”.

W bezpośrednim sąsiedztwie cerkwi znajdował się cmentarz greckokatolicki, z którego zachowało się tylko kilka nagrobków.

GPS

49°27’55.9″N 21°41’40.6″E

Cerkiew w Trzcianie jest świątynią z II poł. XVII wieku, murowana, orientowana na planie trójdzielnym. Od zachodu dobudowano kruchtę. W dzwonnicy XVI-wieczne dzwony. W świątyni znajduje się ikonostas z XIX w. namalowany przez Jana i Pawła Bogdańskich z Jaślisk.

Obecnie cerkiew służy jako kościół katolicki w parafii pw. Chrystusa Króla należącej do dekanatu Dukla, obsługiwanej przez bernardynów.

W ostatnich latach w cerkwi zostały przeprowadzone gruntowne prace remontowe.

GPS

49°30’33.4″N 21°42’03.4″E

Pierwsza cerkiew  w Olchowcu powstała lub została przeniesiona z innej miejscowości w 1792 roku. Jeden z jej trzech dzwonów do dnia dzisiejszego znajduje się w świątyni wybudowanej na miejscu rozebranej w 1934 roku. W czasie II wojny światowej większość wyposażenia świątyni wraz z ikonostasem spłonęła na skutek trafienia pociskiem. Wyposażenie rozkradziono, cerkiew miała zostać rozebrana, jednak dzięki mieszkańcom uratowano świątynię i przeprowadzono prace remontowe. Świątynia służy katolikom dwóch obrządków: grekokatolicki i rzymskokatolicki.

Cerkiew jest trójdzielna, posiada wyodrębnione prezbiterium, nawę oraz babibiec. Obiekt posiada konstrukcję zrębową, jest zgonie z tradycją orientowany. Dach cerkwi jest kalenicowy, wzmacniany blachą, wieńczą go dwie kopuły. Okna wypełniają witraże.

Interesującym obiektem jest również prowadzący do świątyni kamienny mostek, będący zabytkiem i unikatem na Łemkowszczyźnie.

GPS
49° 28,345’ N, 21° 36,211’ E

Adres/wskazówki dojazdu
Jadąc drogą nr 19 w stronę Barwinka,
w Tylawie skręcamy w prawo na drogę lokalną w kierunku Mszany. Po ok. 7 km skręcamy w lewo. Po 1,8 km na rozwidleniu jedziemy w lewo i po kolejnych 3,5 km dojeżdżamy do celu. Cerkiew jest oddalona ok. 200 m od drogi.

Istnieje również możliwość dojazdu drogą nr 993: jadąc z Dukli w miejscowości Iwla na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, przejeżdżając przez Chyrową i Ropiankę, docieramy do Olchowca.

Klucze od cerkwi dostępne w domu obok cerkwi (nr 12).

Msze św.
Msze św. w niedziele:
8.00 – rzymskokatolicka,
10.00 – greckokatolicka.
W drugiej połowie maja w sobotę i niedzielę najbliższą świętu Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja (ok. 22 maja) odbywa się tu uroczysty odpust, tzw. Kermesz Łemkowski w Olchowcu, któremu towarzyszą koncerty muzyki ludowej m.in. z Polski, Słowacji i Ukrainy, występy grup tanecznych. Na kermeszu można spróbować tradycyjnych potraw, zakupić różnorodne wyroby rękodzielników, specjalistyczne publikacje związane z Beskidem Niskim, kulturą łemkowską i nie tylko.

Cerkiew w Zawadce Rymanowskiej dawniej była świątynią grekokatolicką, obecnie jest kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwsza cerkiew została wzniesiona prawdopodobnie w XVI w., obecna pochodzi z 1855. W 1931 była remontowana. Po Akcji Wisła trafiła do rzymskokatolickiej parafii w Trzcianie i stała się kościołem filialnym.

Cerkiew jest budowlą trójdzielną, orientowaną, o konstrukcji zrębowej. Jest wyraźnie podzielona na przedsionek, nawę i pomieszczenie ołtarzowe, przy czym te wszystkie części wznoszą się na tę samą wysokość, zaś nawa jest szersza od pozostałych. Dach posiada jedną kalenicę, jest dwuspadowy, kryty blachą. Nad przedsionkiem wznosi się wieża o konstrukcji słupowej, nad nawą i prezbiterium niewielkie hełmy.

We wnętrzu dawnej cerkwi zachował się osiemnastowieczny ikonostas z ikonami W. Buczkowskiego ( z 1931, poza tym cztery wizerunki z pierwotnego ikonostasu), ściany pokrywa polichromia wykonana przez tego samego autora. Na ścianie wschodniej znajduje się malowidło przedstawiające Adorację Bogurodzicy autorstwa Romana Isajczyka.

GPS

49°30’22.4″N 21°43’30.9″E