Stowarzyszenia

Towarzystwo na Rzecz rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej Sztetl Dukla
Dukielskie Stowarzyszenie Wspólnie ponad Podziałami
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej Karpatka
Stowarzyszenie Turystyczne Beskid Dukielski
Stowarzyszenie Animare
Stowarzyszenie Miłośników Cergowej

Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Równem
Koło Gospodyń Wiejskich w Barwinku
Koło Gospodyń Wiejskich w Głojscach
Koło Gospodyń Wiejskich w Iwli
Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich
Koło Gospodyń Wiejskich w Wietrznie
Koło Gospodyń Wiejskich w Cergowej
Koło Gospodyń Wiejskich w Zboiskach