Dom Franciszkański przy Klasztorze OO. Bernardynów 

38-450 Dukla, ul. Pocztowa 5, tel. +48 13 4330061;

64 m.n., pokoje 3, 5 i 7-mio osobowe bez łazienek, sanitariaty na każdym piętrze

strona internetowa: http://www.dukla.bernardyni.pl/index.php/sanktuarium-sw-jana-z-dukli/dom-franciszkanski